Predstavljanje fotokluba

 

 

 

Poster B1x

Na Katarinskom sajmu, 21.11.2015
U sklopu  ZTK (zajednica tehničke kulture) od 16:00 do 18:00, prezentiramo rad fotokluba.

Posjetite nas!

You may also like...