ČLANOVI

Članovi Fotokluba Kadar SB u 2023. su:

 1. Sabina Barišić
 2. Željka Blaževac-Vlainić
 3. Robert Bošnjak
 4. Luka Bošnjak
 5. Filip Bošnjak
 6. Igor Čižmek
 7. Filip Đurek
 8. Ljiljana Ferić
 9. Dalibor Horvat
 10. Zvonimir Karadža
 11. Sara Karlović
 12. Željko Klindžić
 13. Nenad Krbavac
 14. Mirjana Margetić
 15. Davor Miković
 16. Tanja Pifar
 17. Jadranka Pok
 18. Dijana Savić
 19. Karmen Rajić Stanić
 20. Anita Tihi Šetka
 21. Iva Šimić
 22. Vlatko Šplihal
 23. Vesna Špoljar
 24. Nebojša Tomičević
 25. Mladen Tubić
 26. Irena Vukoja