ČLANOVI

Članovi Fotokluba Kadar SB u 2023. su:

 1. Sabina Barišić
 2. Željka Blaževac-Vlainić
 3. Robert Bošnjak
 4. Luka Bošnjak
 5. Filip Bošnjak
 6. Igor Čižmek
 7. Filip Đurek
 8. Ljiljana Ferić
 9. Dalibor Horvat
 10. Zvonimir Karadža
 11. Sara Karlović
 12. Željko Klindžić
 13. Nenad Krbavac
 14. Nikolina Krstičević
 15. Mirjana Margetić
 16. Davor Miković
 17. Tanja Pifar
 18. Jadranka Pok
 19. Dijana Savić
 20. Karmen Rajić Stanić
 21. Anita Tihi Šetka
 22. Iva Šimić
 23. Vlatko Šplihal
 24. Vesna Špoljar
 25. Nebojša Tomičević
 26. Mladen Tubić
 27. Irena Vukoja