Tagged: fotoreporter

Predavanje o novinskoj fotografiji

Kada govorimo o novinskoj fotografiji, govorimo o posebnom obliku novinarstva koji koristi fotografiju da bi prenio vijest. Karakteristika novinske fotografije je sadržaj, ako je sadržaj bitan, dok forma pada u drugi plan. Ova vrsta...