Sandra Stoić

Rođena sam 1968. godine u Slavonskom Brodu i od tada sam manje-više stalno ili na kratkoj relaciji do istog.

Fotografija me je više počela zanimati s pojavom interneta kad su fotografije postale dostupnije i kad mi se tim mnoštvom ponudio veći izbor pri kojem sam prepoznavala kakve fotografije gledam duže i u kakvima više uživam. Moja sklonost prema umjetnosti odrazila se i u sklonosti prema takvoj fotografiji. Srećom, krajem 2014. počeo je s radom Fotoklub Kadar SB gdje sam puno naučila i gdje i dalje učim.

S osmijehom. I prijateljima.